Anténní Televizní Systémy
satelitní internet

Tooway™ - Otázky a odpovědi o Tooway™ a službě inTernet KA-SAT

1. Přenosová rychlost KA-SAT podle aplikací
Fantastickou přenosovou rychlost terminálu Tooway™ ViaSat s využitím služby inTernet KA-SAT uživatel ocení nejvíce při stahování a odesílání větších souborů přes protokol FTP. Podle služby dosáhne od 2 do 22 Mbit/s při stahování a od 1 do 6 Mbit/s při odesílání souborů.
KA-SAT lze ale na rozdíl od některých "alternativních" satelitních připojení k Internetu použít velice dobře i pro telefonování a video např. přes službu Skype. Telefon si "bere" v průměru kolem 50 kbit/s symetricky. Video v závislosti na rozlišení atd. začne na stovkách kbit/s, ale v krátké době se může dostat i na rychlosti 1 - 1,4 Mbit/s ! Na to pozor – stahování a přehrávání videa "žere" hodně dat !
Při běžném surfování je jako u každého spojení přes satelit na geostacionární dráze patrné počáteční zpoždění dané komunikací na vzdálenost cca 78 000 km (Země-satelit-Země). Odezva na ping je proto standardně v rozsahu 700 až 800 msec (jde o časový multiplex). Pak ale díky integrované akceleraci dojde k rychlému načtení obsahu webu. Měření konektivity doporučujeme dělat pomocí speedmetru na https://www.speedtest.net (satelitu KA-SAT není exaktní, raději ftp nebo upc test). Speedmetry ukazují zpravidla nižší rychlost než je dosažitelná na FTP neboť algoritmus jejich měření není přizpůsoben satelitnímu přenosu. Některé proto ukazují i výrazně odlišné parametry.
Pozor, ale na VPN, IP tunely, šifrování a přenos aplikací typu vzdálená plocha, Team Viewer, VNC. Zde není možné uplatnit akceleraci a proto se satelitní zpoždění projeví při čekání na každý potvrzovací paket aplikace a rychlost přenosu může klesnout i na desítky kbit/s.

2. Instalace kompletu
Oproti předchozí verzi satelitního kompletu Tooway™ je komplet pro služby KA-SAT určen i pro samoinstalaci (nedoporučujeme, nutnost použití speciálních konektorů, praktické znalosti při instalaci) . Venkovní jednotka je vybavena akustickou signalizací zaměření antény, která se zapíná z modemu přes webové rozhraní. Anténu tak lze zaměřit během několika desítek minut. Pro jednoduchost stačí k propojení antény s modemem jen jeden koaxiální kabel pro vysílání, příjem i napájení venkovní jednotky. Kabel musí mít min. 1 mm průměr vnitřního vodiče a má mít min. dvojité stínění. Do 30 m délky vyhovují koaxiální kabely typu H128, H126 a H125. Na větší vzdálenosti je nutno použít kabel typu PRG11. Vhodnější je vždy použít kratší koaxiální kabel a vzdálenost překlenout kabelem UTP ethernet nebo na Wi-Fi.

3. IP adresy
Stejně jako u předchozí verze je pro uživatelské zařízení přidělována IP adresa dynamicky po přihlášení terminálu ke stanici HUB. Zařízení uživatele není z Internetu dostupné. Jediné služby se statickou veřejně dostupnou IP adresou jsou služby Tooway™ inTernet Profi+.

4. Telefonování
Pro hlasové služby lze využít Skype s předplacenou službou pro volání do pevných pozemních a GSM sítí.

5. Současný příjem TV z antény kompletu Tooway™ pro KA-SAT
Příjem TV signálů na anténu kompletu Tooway™ pro KA-SAT je možný při instalaci přídavného držáku LNB – multifokusu, konvertoru LNB a koaxiálníko kabelu. Je samozřejmě nutné nijak nezasahovat do konstrukce antény a umístění jednotky TRIA. Příjem satelitní televize není nabízen jako součást služby Tooway™ inTernet KA-SAT. Lze ji zajistit prostřednictvím naší firmy, instalaci satelitní televize zajistí naši technici. Zájemci o informace ohledně příjmu ze satelitů HotBird 13,0E, Astra1 19,2E, Astra1A3D 23,5E nebo Thor 5/6, Intelsat 10-02 1,0W.
Multifocus - příjem TV s anténou KA-SAT
Na satelitní parabolu terminálu Kasat lze přijímat i české satelitní programy. Z pozice Astra1A3D 23,5E programovou nabídku CSLINK, SKYLINK a T-mobile televize. Z pozice Thor 5/6, Intelsat 10-02 1,0W programovou nabídku FreeSAT by UPC Direct a DIGI TV. Volné programy lze přijímat z Astra1 19,2E a HotBird 13E.
Satelity v rozsahu +- 10° od pozice KA-SAT 9E, tedy 19E až 1W poskytují s anténou o průměru 75 cm velmi dobrý příjem. Pro našeho diváka zajímavá pozice Astra1A3D na 23,5E je slabší, ale ještě stále použitelná při použití vybraných LNB. Je, ale nutno vzít do úvahy rozdílné modulace a zabezpečení jednotlivých vysílaných paketů, což se i při stejném odstupu signál/šum projeví různou kvalitou přijímaného signálu satelitní televize. Pakety využívající modulaci 8PSK na tom budou hůře než pakety s modulací QPSK.

6. Problém s přístupem na Internet
Po zapnutí terminálu trvá několik minut než se terminál přihlásí ke stanici HUB a obdrží vlastní nastavení. Následně je ze stanice HUB přidělena adresa na terminál (PC nebo router) zákazníka. V tuto dobu se může stát, že sice kontrolky svítí, resp. blikají, ale přístup do Internetu ještě není zajištěn. Je proto třeba počkat až počítač ohlásí, že je připojen k Internetu. Někdy se stává, že po delší nečinnosti (např. spánek počítače) dojde ke ztrátě přidělené IP adresy (důvodem může být např. ztráta konektivity na portu Ethernet). V tom případě nepomůže restart modemu (např. Windows ponechá adaptéru v PC svoji IP adresu), ale je třeba restartovat terminál uživatele nebo ho přimět k opětovnému načtení IP adresy od DHCP satelitního systému - např. příkazem "ipconfig /renew" z příkazového řádku. Pokud měníte uživatelský terminál připojený k satelitnímu modemu, pak je třeba naopak restartovat modem, aby došlo ke zrušení IP adresy vázané na MAC PC nebo routeru a ke zjištění nové MAC adresy a přidělení IP adresy.

7. O službě
Služby systému Tooway™ představují celoevropské vysokorychlostní připojení k síti Internet přes satelit. Technologie je vyvinutá společností ViaSat z USA, kde je v provozu kolem 1 milionu satelitních terminálů pro stejnou službu. S počtem 1-2 miliony uživatelů se počítá i v Evropě. Toto řešení bylo zvoleno například švýcarskou vládní komisí pro broadband v oblastech, kde není ADSL. Systém umožňuje datové přenosy zřízením internetového přístupu s vysokorychlostním přenosem. Interaktivní satelitní služby jsou poskytovány na základě technologie ViaSat SurfBeam® DOCSIS® v pásmu Ka,na družici Eutelsat KA-SAT 9° East určené jen pro internetové a datové služby.

Jsme i na facebooku